יחידה ראשונה: חיזור ראשון

( ב ) [ שקני מנשיקות פיהו- כי טובים oa מיין : ( ג ) לריח שמניך טובים שמן תורק שמן על כן עלמות אהבוך : ( ד ) משכני אחריך נרו-צה הביאני המלך חדריו נגילה ךנ ^ גכזתת בך מכירה דדיך מיין מישרים אהבוך : ( ה ) שחורה אני ןנאוה בנות ירושלם כאהל קדר כיריעות שלמה : ( ו ) אל תראוני שאני שר 1 רוזרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו- בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי : ( ז ) הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך : ( ח ) אם לא תךעי לן היפה בנשים צאי ל ן בעקבי הצאן ורעי את גךיתיף על משכנות הרעים :  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)