הקדמה

המבנה של שיר השירים ושאלת משמעותו של הספר שיר השירים איננו אוסף של שירים נפרדים , אבל הוא גם איננו סיפור עלילתי אשר מספר את קורותיהם של זוג אוהבים . שיר השירים הוא יצירה ספרותית אחת , שלה התחלה , אמצע וסוף ; אורגניזם אחד , שבחסרון אחד מפרטיו השלם חסר . גם סדר השירים מהותי להבנה , שכן כמו שנראה שירים רבים בספר קשורים אלה לאלה קשר הדוק באוצר המילים , במוטיבים , במטפורות ובדימויים , בטמפרמנט ובדרך ההתייחסות לנושא האהבה ( עוד על כך ראו בפרק "שיר או שירים : לשאלת אחדותה של המגילה" בסיומו של הספר . ( אי אפשר לעמוד על שום אורגניזם ספרותי בלי לחשוף את מבנה היצירה , ואולם אין לבלבל מבנה זה עם העלילה . בסיפורת חייבת להיות עלילה , אך לא כן בשירה . רוב סוגי השירה מאופיינים בהיעדר עלילה , וגם בשיר השירים המבנה אינו עלילתי . מבנה הספר נוצר מן המשמעות העולה בהצטרפותם של תמונות , רגשות וחוויות לכלל רצף שיש לו היגיון . את מבנה הספר יש לחפש אפוא בתחום השייך לסוגה זו - בעולם החוויות של האהבה , במבנה הפסיכולוגי של האוהבים . ככלל יש בשיר השירים שירי אהבה מארבע סוגות : שירי הערצה , שירי ערגה , שירי תיאור וש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)