תוכן

פתח דבר 11 הקדמה 15 השירים יחידה ראשונה : חיזור ראשון 21 יחידה שנייה : חיזור שני 22 יחידה שלישית : שיא 24 יחידה .-רביעית שפל 26 יחידה חמישית : התרה 28 מה לשלמה בשיר השירים 31 היחידה הראשונה : החיזור הראשון 34 היחידה השנייה : החיזור השני 46 היחידה השלישית : השיא 76 היחידה הרביעית : השפל 115 היחידה החמישית : התרה 143 סיכום 206 להבדיל בין קודש לחול ? - שיר השירים בפרשנות העתיקה והחדשה 211 שיר או שירים : לשאלת אחדותה של המגילה 233 הערות 245 רשימת קיצורים 275  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)