צפון ירדן

מקור התמונות והאיורים הננו מודים בזאת לכל המוסדות והאישים שהואילו בטובם להעמיד לרשותנו את אוספיהם : המחלקה לגיאוגרפיה , ארכיון תצלומי אוויר : עמ' 2 רן אלדמע : עמ' 276-269 , 11-10 מ . פיצ'ירילו : עמ' 260-247 , 12 נילי ליפשיץ : עמי 213 , 125 , 89 , 19 ארנון סופר : עמ' 25 , 15 הוצאת אחיאסן : ! עמ' 28 מיכאל שקד . עמ' 03 , 35 ו , 229 , 228 שמואל שפרמן : עמי 223 , 99 , 62 , 41 ב , 231 חיים ענר : עמ' 52 לשכת התיירות הירדנית ! עמ' 64 הארכיון הציוני : עמ' 155 , 66 א , 166 משרד ההסברה , ירושלים : עמ' 71 מוסד יד בן צבי : עמ' 84 ( מתוך : י . אהרוני , ארץ ישראל בתקופת המקרא , ירושלים תשמ '' ח , עמ' 62 ו ) ארכיון קק '' ל : עמ' 160 , 147 , 141 מוזיאון עמדת תורג'מן : עמ' 155 ב רון גלעם : עמ' 215 " אריאל" כתב עת לידיעת הארץ " אריאל" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ , היוצא במשך קרוב ל 16 שנים ברציפות . מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים . המאמרים , הכתובים ברובם על ידי חוקרים מן השורה הראשונה , מוגשים בלשון בהירה , ובאופן השווה לכל נפש , והם מלו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל