אוסף תמונות נדיר מטיולי הגמנסיה "הרצליה" בעבר הירדן (1927)

רן אלדמע אוסף הצילומים המובא בזאת , צולם בטיול השנתי של הגמנסיה "הרצליה" בשנת . 1927 האוסף נשמר בעזבונו של אבי המנוח , אברהם אלדמע * , ממארגני הטיול . האוסף כולל צילומים רבי עניין מעקבה , מפטרה , מרבת עמון ומגרש . אין זה מקרה , שהצילומים נעשו במסגרת טיולי הגמנסיה . "הרצליה" טיולי הגמנסיה היו לשם דבר , ושמורה לה זכות ראשונים בטיפוח נושא הטיולים , אהבת הארץ והקנייתה ברבים . ההדים הרבים שעוררה פעילות זו , השפיעו , ללא ספק , על פיתוח הנושא והחדרתו למערכת החינוך בארץ . בספר "סיפורה של הגמנסיה 'הרצליה "' ( תל אביב תש"ל ) אנו קוראים ? ... " את עיקר הכרת המולדת והאהבה אליה רכשו התלמידים בטיולים הגדולים ... את שיתוף החיים המבורך של המורים והתלמידים במוסד , ואפילו משהו מרוח ההגשמה הציונית החלוצית של תקופת העליה השניה - ראוי לקשור לשמו של ד"ר בוגר , יוזמם של טיולי הגמנסיה ... מבצעם ומדריכם במשך ארבעים שנה רצופות , יחד עם חברו סברדלוב . הוא יצר את הווי הטיול בארץ , הרים אותו מדרגת בידור והנאת נפש לדרגת מבצע חלוצי , שהעזה ואפילו סבנה ברוכות בו , והפך אותו לנכס יסוד בין נכסי התרבות החדשים בארץ , ולע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל