הכניסה לפטרה, ציור מ־835ו עמ' קודם: עולי רגל בג'בל הארון (קבר אהרון הכהן‭.(‬ הדפס מאת ד. רוברטס ‭(1839)‬