תאור של ירושלים בפסיפס שבכנסיית סטפאנוס באום א־רסאס