גביע עשוי שיש צבעוני מהתקופה הרומית, שנתגלה בכנסיה