תכנית הכנסיה הביזאנטית בפטרה. למעלה מימין, החדר שבו נתגלו הפפירוסים