מגילות גנוזות מפטרה - תגלית חדשה

גבריאל ברקאי בשנת 992 ו נחשפה בפטרה כנסיה מפ * 1 רת מן התקופה הביזאנטית . הכנסיה זוהתה כבר בידי החוקר הצ'כי אלואיס מוסיל בראשית המאה , אך הדבר נשתכח . הכנסיה נתגלתה מחדש ב 990 ו ונחפרה בידי חוקרים אמריקאים , בראשותו של פייר ביקאי . לכנסיה תכנית בסיליקלית , עם אולם תווך ושתי סטראות , המופרדות על ידי שני טורי עמודים . לכנסיה 26 x 15 ) מ , (' שנשתמרה לגובה של כ 3 , "בו יש חצר קדמית ( אטריום , ( במה מוגבהת ושלוש גומחות אפסיס עגולות למחצה בחלקה המזרחי , כמקובל בכנסיות הנגב . רצפת אולם התווך עוטרה בתשבץ מפואר של אבני שיש מנוסרות , שרובן נשדד , אך נשתמרו שרידים מועטים וטביעות של לוחיות השיבוץ . הרצפות בסטראות הצדדיות נשתמרו בשלמותן , והן מעוטרות בפסיפסים מפוארים . בסטראה הצפונית כולל העיטור שלושה טורי מדליונים עגולים ובהם דגמי ציפורים ובעלי חיים , מהם אקזוטיים . העיטורים ערוכים עוף ויונק לסירוגין . בטור האמצעי יש דגמים סמליים שונים וביניהם גביעים , סלי לחם ופירות , כלוב , עץ תמר ועוד . גם בסטראה הדרומית מופיעים עיטורים בשלושה טורים . אלו הצדדיים כוללים בעלי חיים , עופות ודגים , ובמרכז - טור...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל