כתובת שומרונית שנמצאה בהר נבו. כוללת כנראה פסוקים מספר דברים