הר נבו וקבר משה במסורת השומרונית

יצחק מגן לאחר שעפה על הארץ המובטחת מת משה בגיא pj o מואב "ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה" ( דב' לד , . 0 לפי המסורת מראים את קברו בהר נבו , המזוהה בג'בל סיאע'ה . בחפירות שנערכו במקום נתגלו כתובות שומרוניות , המעידות על חשיבותם של משה ומקום קברו במסורת השומרונית . האתר נחפר ב 1933 בידי האב ס . סאלר , מבית הספר הפרנציסקאני למקרא , שמצא במקום שברים של שתי כתובות חרותות על לוחות שיש בכתב שומרוני . הכתובות תוארכו למאה השישית לסה"נ , ויוחסו לשומרונים נוצרים . עד כה לא הצליחו החוקרים לפענח את תוכן הכתובות במלואן , אך מניחים שהן כוללות צירוף של חלקי פסוקים מספר דברים . תגלית זו מצביעה על עניין וקשר כלשהו של השומרונים למקום קבורתו המסורתי של משה . האמונה במשה כנביא יחיד היא מעקרונות היסוד בדת השומרונית , המבוססת על הנאמר בספר דברים ! "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" ( שם לד , י . ( ראוי להדגיש , שהשומרונים מאמינים רק בספרי התורה ועבורם היה רק נביא אחד : משה , הנחשב בעיניהם כמלאך . יש המנסים להשוות בין דמותו של משה באמונה השומרונית לבין מקומם של ישו בדת הנוצרית ומוחמד בדת האסלאם . אפשר שדתות אל...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל