המורשת התרבותית של הנבטים

ארתור סג"ל הנבטים לא השאירו שום יצירה ספרותית או היסטורית , למעט כתובות קבורה והקדשה והכתובות על מטבעות . משום כך אין לנו אפשרות לעמוד על מורשתם הרוחנית . לא ברור אם הם כתבו היסטוריה או שירה , וכיצד התייחסו לעברם . מעט ידוע לנו על הלשון הנבטית . מניתוח הכתובות ניתן לקבוע במידה רבה של ודאות , שמקור שפתם הוא ערבי . בשלב מסוים ( כנראה בעקבות המפגש הבלתי אמצעי עם האוכלוסיה היהודית והסורית , במאה השניה והשלישית לפסה"נ , ( הם סיגלו לעצמם את השפה הארמית , שהפכה לשפתם הרשמית . יחד עם זאת המשיכו הנבטים לדבר בשפתם הערבית , שבה דיברו קודם לכן , בעוד שהכתב הנבטי שאב את השראתו מהכתב הארמי . ידיעותינו דלות גם באשר לעולמם הדתי . אנו יודעים את שמותיהם של אלים אחדים , אך הפרטים על פולחנם עלומים מאתנו . היסטוריונים עתיקים הקדישו מעט תשומת לב לעולמם הדתי של הנבטים . סטרבו מציין בקצרה את עצם קיומו של פולחן השמש אצל הנבטים : "הם עובדים לשמש . הם בונים מזבחות על גגות הבתים , הם יוצקים נסך מרי יום ביומו ומעלים שם קטורת . '' אל השמש היה , כנראה , דושרא , שעמד בראש הפנתיאון הנבטי . ראשית פולחנו של דושרא באדום ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל