למעלה: התיאטרון הגדול בפטרה; ציור מאת דה לבורד, 1828