ערי הדקפוליס בטבלת פויטינגר: גדרה, קפיטוליאס, קנטה וסקיתופוליס