כתובות קדומות של עמי עבר הירדן

שמואל אחיטוב עמי עבר הירדן : אדום , מואב ועמון , היו קרובים בלשונותיהם ובתרבותם לבני ישראל . לפי המסורת המקראית , הם אף היו בני אותה משפחה , משפחתו של אברהם . הדעת נותנת שגם להם , כמו לבני ישראל , היתה מורשת תרבותית כתובה . אלא שבניגוד לבני ישראל , זו אבדה , כשם שאבדה מורשתם הספרותית העשירה של הכנענים ( שעליה מלמדים כתבי אוגרית . ( לא התמזל להם לשכני ישראל מזלה של המורשת הספרותית הישראלית , שחלק ממנה נתקדש ונשתמר במקרא . שריד דל המעיד על המורשת הספרותית של מואב שרד כנראה בקינה על מואב שבנבואות הגויים של ישעיהו ( פרקים טו-טז ) וירמיהו ( פרקים מח-מט . ( הנביאים עשו בקינות אלה שימוש לצורכיהם , וכך לא אבדו לגמרי , למרות שעובדו ולא נשמרו כצורתן המקורית . שרידים דלים אחרים הם כתובות על אבן , חרס ( אוסטרקונים ) וטיח , שניצלו מפגעי הזמן והגיעו לידינו כשהם פגומים מעט או הרבה . חרף שינויי הזמן וידי אדם ניתן ללמוד מהם על המורשת התרבותית של עמי עבר הירדן , ועל תולדותיהם . כתובות אלה הן המקור הבלעדי למידע המצומצם שלנו על לשונם של עמי עבר הירדן , והן תוספת חשובה לידיעותינו על דתם ואמונותיהם . מצבת מ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל