קנקן אגירה גדול עם רעועות דמויות עיטור חבל; התקופה הכלקוליתית, אבו חמיד