אתרים פרהיסטוריים בירדן מימין: ציורי סלע מהתקופה הניאוליתית, מאזור דווילה