למעלה־. פסלים עשויים טיח מהתקופה הניאוליתית, שנחשפו בעין ע'זאל.