טרהיסטוריה של ירדן

יצחק גלעד הפרהיסטוריה של ארץ ישראל זכתה למחקרים רבים , מהם בעלי חשיבות בקנה מידה עולמי . ברם , כל המחקרים הללו התרכזו בארץ ישראל המערבית , בעוד שהפרהיסטוריה של עבר הירדן היתה "ארץ לא נודעת" עד לשנים האחרונות . רק החל משנות החמישים למאתנו , וביתר שאת מאמצע שנות השבעים , החלו משלחות זרות בסיוע חוקרים ירדנים , לתור אחר אתרים פרהיסטוריים . נערכו סקרים וחפירות שיטתיים תוך שימוש באמצעים מתקדמים , ונתגלו מאות אתרים פרהיסטוריים רבי עניין . כן נערכו נסיונות לשחזר את השינויים שחלו באקלים ובסובב בימים עברו והאופן שבו האדם הקדמון התאים את חייו לסביבה המשתנה . בתקופות הפרהיסטוריות חלו בעבר הירדן שינויי סביבה ואקלים שהושפעו , בין היתר , מהפעילות לאורך השבר הסורי אפריקני , שבו מצויים אוצרות טבע ובמיוחד נחושת . הפעילות הוולקנית קשורה אף היא לבקע הירדן . האדם הפרהיסטורי בירדן חי בתקופות שבהן פעלו הרי געש לפני כמה מאות אלפי שנים , כעדות אבני יד מהתקופה הפליאוליתית התחתונה , שנמצאו מתחת לשפכי בזלת . היווצרות בקע הירדן גרמה להיקוות אגמים לאורך עמק הירדן . חשיבות מיוחדת נודעת לאגם הלשון שהתקיים בעמק הירדן ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל