אח מהתקופה הערבית הקדומה ממפרק. העיטורים בפיסול ובתבליט כוללים סצנות ארוטיות