אסטלה מבליעה שבמואב, בנראה מתקופת הברונזה המאוחרת (מאות ‭12-13‬ לפסה"נ‭.(‬ במרכזה מתואר מלך, ולציין אלה (מימין) ואל (משמאל‭.(‬ בחלק העליון חקוקה כתובת שלא פוענחה