תולדות חקירת ירדן

גבריאל ברמאי עבר הירדן לא נחשבה y ^ vb הקודש במובן המקובל , ועולי הרגל שפקדו אותה היו מועטים יחסית . היא גם היתה חבל ארץ מרוחק ומסוכן , עובדה שהרתיעה את מרבית הנוסעים מלפקוד אותה . היא נזכרת אמנם בספרות עולי הרגל ובמקורות הקדומים . אך ככלל , היא היתה "ארץ לא . "נודעת אתריה של ירדן אינם יכולים להשתוות לאלו של מצרים , אנטוליה ומסופוטמיה , ואפילו לא לאלו שבארץ ישראל המערבית . אף על פי כן , בכמה מהאתרים והממצאים שנתגלו בה יש עניין יוצא דופן ; בין אלו נציין את גרש , פטרה , מצבת מישע , מפת מידבא ואת עין ע'זאל בסמוך לעמאן , הנחשב לישוב ניאוליתי מהגדולים הידועים לנו . חקירתה של ירדן בזמן החדש החלה עם גילויה של גרש על ידי זטצן ב , 1807 שהיה גם הראשון שערך בה סקר מדעי מקיף . החוקר השוויצרי בורקהרדט גילה את פטרה ב 2 ו , 18 כשהוא מחופש למוסלמי . האנגלי . 'ג ס . בקינגהם ( 1816 ) נמנה אף הוא עם הנוסעים החוקרים הראשונים שביקרו בעבר הירדן , והראשון שפרסם את תכניתה של גרש . האנגלים אירבי ומנגלס גילו את עראק אל אמיר ב , 1818 וערכו בה חפירות . הם גם תארו שיירת גמלים החוצה את ים המלח שמפלסו היה נמוך , ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל