תחנת הרכבת של המסילה הרוג'אזית בעמאן, בצילום מראשית המאה