דרך עולי הרגל מדמשק לרוג'אז, החרצה את ירדן למלוא אורכה