שרידי הדרך הרומית מצפון־מזרח לעמאן. נראים אבני השפה והשדרה המרכזית