חפירות לאורך הדרך הרומית וחשיפת אבני מיל באזור ח' סמרה