ה"דרך החדשה של טריאנוס" (ה"וויה נובה טריאנה")

ישראל רול ה"דרך החדשה של , "טריאנוס ה"וויה נובה / 'טריאנה נסללה זמן קצר לאחר כיבוש הממלכה הנבטית בידי הרומאים וסיפוחה לפרובינקיה ערביה . מטרת הדרך היתה להגן על גבולה של הפרובינקיה המזרחית בפני חדירות מן המדבר ולסייע בשמירת שלומה ובטחונה . בשנת 106 לסה"נ שלח הקיסר הרומי טריאנוס צבא רומי שחנה בסוריה , להשתלט על הממלכה הנבטית כדי לספחה לאימפריה הרומית . הממלכה הנבטית נכנעה ללא התנגדות של ממש , והפכה לחלק מפרובינקיה ערביה . לגיון רומי אחד , הוא הלגיון השלישי , הוקצה לשליטה על הפרובינקיה רחבת הידיים , שהשתרעה מהירדן ועד ספר המדבר ומסוריה ועד ים סוף . היה , אפוא , הכרח , ליצור תוואי נוח , שיאפשר לצבא הרומי ניידות מרבית . לשם כך נסלל כביש ממלכתי שנודע לימים כ"וויה נובה" [ טריאנה . [ הכביש , שחצה את הפרובינקיה לכל אורכה , מבוצרה בצפון ועד לעקבה בדרום , נמשך כ 320 ק"מ . הדרך נמשכה מבוצרה לדרום מערב לאורך הבשן , הגלעד , עמון , מואב , אדום , והגיעה עד לפטרה ולאילה ( עקבה . ( תוואי זה היה קיים כבר אלפי שנים ושימש את שיירות הסוחרים . הוא הפך ברבות הימים לדרך האורך הראשית שנודעה בשם "דרך . "המלך קט...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל