דרך המלך

אלי שילר השם "דרך המלך" נזכר לראשונה במקרא ( במד' כ , יז ; בא , כב , ( והוא בא להצביע על חשיבותה של הדרך ונוחות המעבר בה . ברבות הימים הפך המינוח לשם נרדף לדרך מרכזית וחשובה . המינוח הורחב כיום , והוא משמש שם נרדף לירדן ותרבותה ולציר המרכזי של תולדותיה . יתכן שיש בכך גם כפל לשון המרמז על בית המלוכה הירדני ומעמדו המיוחד ( השם מופיע לא אחת בספרות ובארועים תרבותיים העוסקים במורשתה של ירדן . ( תולדותיה של "דרך המלך" על גלגוליה השונים ותולדות עבר הירדן , קשורים זה בזה לאורך בל ההיסטוריה . "דרך המלך" הטביעה את חותמה על תולדות ירדן כארץ מעבר לאורחות סוחרים בימי שלום ולגייסות צבא בימי מלחמה , באופן דומה כמעט ל"דרך הים" בתולדות א ^ ישראל המערבית . אלא ש"דרך המלך" מרוחקת יותר ועוברת באזור טופוגרפי קשה יחסית . בעוד ש"דרך הים" שמרה על יציבותה ואופיה במרבית התקופות , "דרך המלך" שינתה את פניה ואפילו את התוואי שלה במהל ך ההיסטוריה ( ה"וויה , "טריאנה דרך עולי הרגל ולבסוף מסילת הברזל החג'אזית - ר' סקירות נפרדות . ( לאורך הדרך נתגלו ישובים רבים מתקופת הברונזה , המעידים על השימוש בדרך כבר למן סוף האלף ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל