ראשי המוסדות הציונים בפגישה עם שיח'ים ונכבדים מעבה''י במלון המלך דוד באפריל ‭,1933‬ בנוכחות חיים ויצמן, משה שרתוק וחיים ארלוזורוב. השיח'ים, ובהם מיתקאל באשא, הדגישו שהם נחושים בדעתם לאפשר כניסת יהודים לעבה"י