נסיונות להתיישבות ולרכישת אדמות בעבר הירדן בשנות השלושים

מרדכי נאור בימים אלה , משנחתם הסכם השלום עם ירדן , ראוי להזכיר כי יחסים הדוקים עם מלכי ירדן ( וקודם לכן האמירות של עבר הירדן ) שררו לא רק ערב הקמת המדינה , אלא גם הרבה קודם לכן , בשנות העשרים והשלושים . במאמר זה נעמוד בעיקר על פרשיה אחת , שבמרכזה תבנית להתיישבות יהודית על אדמות האמיר עבדאללה ושיח 'ים עבר ירדנים במחצית הראשונה של שנות השלושים . המגעימ עמ עבדאללה אף שעבר הירדן המזרחי נקרע על ידי הבריטים מתחום "הבית הלאומי" היהודי , ( 1922 ) הוא לא חדל לעניין את יהודי הארץ והתפוצות . מדי פעם הועלו תבניות לרכוש שם קרקעות ולהקים ישובים יהודיים . מ 1930 ואילך קיבל הנושא תנופה , בשל החשש להגבלות על ההתיישבות היהודית בעקבות "הספר . "הלבן המצב הכלכלי החמור באמירות עבר הירדן תרם אף הוא את חלקו . מספר שנות בצורת הביאו רבים מהבדווים בעבר הירדן לחרפת רעב כמעט , והם היו מוכנים לעשות הכל כדי לקיים את ישוביהם , לרבות מבירת קרקע ליהודים . הדמות המרכזית בפרשיה זו הוא מיתקאל באשא אל פאיז , שיח' השיח'ים של בני צקר בדרום ירדן , שברשותו היו רבבות דונמים של קרקע . אלא שההנהלה הציונית בירושלים היססה , בראש ו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל