'קבוצת רבת עמון" (שני מימין בשורה הראשונה - אליהו אילת)