תכניות ונסיונות התיישבות יהודים בעבר הירדן

אלי שילר מאז שגלו היהודים מארצם עם חורבן הבית , לא מילא עוד עבר הירדן המזרחי תפקיד חשוב בתולדות העם . יהודים התיישבו בכל פינות העולם , אך בעבר הירדן לא התפתחו קהילות יהודיות חשובות . עם חידוש הישוב היהודי בארץ ישראל בשלהי המאה הקודמת , גברה השאיפה להתיישב בעבר הירדן , שנחשבה בחלק בלתי נפרד מארץ ישראל . אך מסיבות שונות , הדבר לא הגיע לידי מימוש . בניגוד לחלק הצפוני של עבר הירדן ( הגולן , ( שם נעשו פעולות ההתיישבות בצורה מתוכננת בסיוע המוסדות הציוניים , תכניות התיישבות בעבר הירדן הדרומי היו אקראיות ונרקמו בידי גורמים פרטיים ויחידים . הן נותרו בעיקרן משאלות לב , שלא חרגו מגישושים ראשונים . תכניות ההתיישבות בעבר הירדן הגיעו לשיאן במאה הקודמת ובראשית המאה הנוכחית . הן לוו לא אחת באידיאולוגיה ובהתרפקות על העבר , שהעלו על נס את חשיבותו של חבל ארץ זה בדברי ימי האומה . לא אחת הודגש גם הפוטנציאל הרב הטמון בהתיישבות בעבר הירדן , העשיר בקרקעות פוריות , נרחבות וזולות , המשתרעות על שטחים רצופים , והמרוחקות מעינו הפקוחה של השלטון התורכי העוין . הרעיון להתיישב בעבר הירדן שב ועלה ביתר שאת בעתות רפיון ו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל