קצר עמרה מהתקופה האומיית, מהארמונות הנאים שנשתמרו בירדן