מפה מוסלמית מימי הביניים, המתארת את סוריה. כיוון המפה דרומה, למכה. בפינה השמאלית העליונה pKישראל ועבר הירדן. נראים; שרשרות ההרים, ים התיכון מימין, ים כנרת וים המלח משמאל למעלה