פסיפס מבית הכנסת בגרש המתאר את סיפור תיבת נוח. למטה נראים קצוות שני ראשי אנשים שמעליהם הכתובות שם (משמאל) ויפת. מעליהם יונה וענף עץ זית בפיה