היהודים בעבר הירדן בתקופת המשנה והתלמוד

אסתי דבורז'צקי הישוב היהודי בעבר הירדן - באזור הגלעד , בפראיה , במואב ובדרום עבר הירדן המזרחי - נפגע במלחמת החורבן . הוא נדלדל ושוב לא התאושש , וניכרו בו סימני התבוללות . מן התקופה שבין מרד למרד ואילך נזכרים במקורות רק ישובים בודדים בעבר הירדן , שבהם התגוררו יהודים : גדר , חמת גדר , בוצרה , חמתא דפחל , חמתן , גרש , מכוור , צוער , מידבא , גבלה , רקם ואסיא . מחורבן בית שני ועד לראשית המאה החמישית לסה"נ , אין בידינו שום ספרות היסטוריוגרפית , פנימית או חיצונית , על הקהילות בעבר הירדן . החומר העומד לרשותנו בא מעולמם של חז"ל , אך הוא נעדר כמעט לחלוטין כרונוגרפיה והיסטוריוגרפיה , ולפיכך ידיעותינו על ההיסטוריה המדינית של ארץ ישראל בכלל ועבר הירדן בפרט ואפילו על תולדותיהם של חכמים ובתי מדרשותיהם מקוטעות , וכמעט שאינן מסייעות בידינו לעמוד על גודלן , היקפן ואופיין של הקהילות היהודיות בעבר הירדן . גם אם השקפת חז"ל קובעת : "ושילשת את גבול ארצך אשר ינחילך ה' אלוהיך לרבות עבר הירדן" ( ספרי , קפ , ( גורסים חכמים , שקדושת עבר הירדן קלה מקדושת ארץ ישראל , אבל הוא במעלה לעומת חוץ לארץ . "ואין עבר הירדן כ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל