מצודת מכוור, המעוז האחרון בעבר הירדן בתקופת המרד הגדול