הישוב היהודי בעבר הירדן בתקופת הבית השני

אוריאל רפטורט הקדמה ארץ ישראל בראשית תקופת הבית השני כללה פסיפס של עמים ושבטים , שחלקם ישבו בה מימים עברו ואחרים זה מקרוב באו . מקובלת הסברה כי על אף הגליית רבים מבני ממלכת ישראל הצפונית ומבני ממלכת יהודה על ידי האשורים והבבלים , רבים 1 מהם נותרו עדיין בארץ , ובעיקר פשוטי עם ועובדי אדמה . כמו כן ישבו באדץ צאצאי עמים במו המואבים , העמונים וכן האדומים , ששמרו על יחודם האתני , למרות שנאלצו לעקור מארץ מושבם המקורית , מהר שעיר שבדרום עבר הירדן , ונאחזו בדרום יהודה . אזור זה אף כונה על שמם אדומיאה , בתקופה ההלניסטית . קבוצות אלה , שעליהן יש להוסיף את האשדודים , שיתכן כי זרם בעורקיהם גם דם פלשתי , נתמזגו ביסודות כנעניים וארמיים ואיבדו בחלקן את זהותן הלאומית במרוצת הדורות . על אלה נוספו קבוצות זרות אחרות , כגון מתיישבים שהוגלו בידי האשורים ממסופוטמיה ויושבו באזור שומרון . פניקים , שחיזקו את אחיזתם באזור החוף של ארץ ישראל ואף חדרו לפנים הארץ , ושבטי נודדים ערבים , שנאחזו באזורי הספר , ואשר 2 נוכחותם מוכרת לנו מן האונומסטיקון . בדומה לארץ ישראל המערבית , גם עבר הירדן היתה פסיפס אתני . ישובה ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל