לוחית לשחיקת תמרוקים מבהט, מעוטרת ראש אדם, אום אל־ביארה