עבר הירדן המזרחי וישראל בתקופת המקרא

בוסתנאי עודד פרשת כיבוש עבר הירדן לאחר שנבצר מבני ישראל לחדור לכנען בדרך הקצרה ביותר מדרום ודרום מערב , בשל חסימת מבואות ההר מדרום על ידי המעוזים הכנעניים ובהם חרמה ( במד' יד , מ-מה , ( הם נאלצו לעבור דרך עבר הירדן המזרחי . על דרכם מקדש לעבר הירדן מביא המקרא שתי מסורות שונות . האחת ( במד' לג ) מתארת קו ישר מקדש ברנע , דרך הערבה , אדום ומואב , אל ערבות מואב מול יריחו , בתוואי אחד מסעיפי "דרך . "המלך לפי מסורת אחרת , נתקלו בני ישראל בהתנגדותם של מלכי אדום ומואב , שמנעו מהם מעבר ב"דרך , "המלך והם נאלצו לעבור "דרך ים סוף לסבב בארץ אדום" ( במד' כא , ד . ( משם עלו בדרך המדבר עד לאזור הארנון ופלשו לארצו של סיחון מלך חשבון האמורי ( במד' כא , כא , ( ש"נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן" ( במד' כא , כו . ( דומה , שעם התארגנות ממלכת מואב , לקח מלך חשבון ממלכה הראשון את המישור שבין חשבון לארנון , שבני מואב תבעו עליו חזקה . חשבון היתה , כנראה , אחת הערים המיושבות המועטות בדרום עבר הירדן בתקופה זו . התפשטותו של מלך חשבון מבטאת אולי את התנגדותו לייסוד ממלכת מואב . התרחשויות אלה איפשרו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל