עבר הירדן במפה מ־767ו עמי קודם: טיבה, אלת העיר פילרלפיה (עמאן) בתקופה הרומית. על ראשה כתר דמוי חומת העיר ושערה. כיום במוזיאון עמאן