סימון הגבול וההסדרים החרשים בין ישראל לירדן ב־‭.1994‬ מימין: מעבר הגבול החדש בקיבוץ אילות. משמאל; הסדר לעיבוד שטחים חקלאיים הנמצאים רשמית בתחום ירדן, לידי קיבוץ צופר