גבול ישראל - ירדן

משה ברור ראשיתו של גבול ישראל-ירדן ב ו בספטמבר , 1922 ביום שבו הופרדה עבר הירדן ( כיום ממלכת ירדן ) מארץ ישראל והיתה לישות מדינית נפרדת , במסגרת שלטון המנדט שהוענק על ידי חבר הלאומים לבריטניה . צעד זה נועד להוציא את עבר הירדן מהתחום שעליו חלה הבטחת ממשלת בריטניה לתמוך בכינון "בית לאומי" לעם היהודי ברוח הצהרת בלפור . הוא גם נועד לממש הסכם לגבי הקמת ישות אוטונומית ערבית בראשותו של האמיר עבדאללה . בצו המלכותי הבריטי שהודיע על ההפרדה מאו ץ ישראל נאמר , כי הגבול בין עבר הירדן לבין ארץ ישראל יהיה : "קו היוצא מנקודה אחת הנמצאת 2 מילים מערבה לעיר עקבה במפרץ עקבה ( עציון גבר ) ועולה דרך מרכז ואדי ערבה , ים המלח ונהר הירדן עדי הגיעו למקום הצטלבות הירדן ונהר הירמוך . משם דרך מרכז הנהר ירמוך עד הגבול . "הסורי זהו הנוסח הרשמי בעברית ( שפורסם גם באנגלית ובערבית , ( של הצו המהווה להלכה את הגבול . לא ניתנה כל הבהרה לגבי השיטה או הנקודה שממנה ימדדו 2 " מילים" 3 . 2 ) ק"מ ) מעקבה , ולא לגבי הגדרת המושג "מרכז ואדי . "ערבה מחילופי מברקים בין לונדון לירושלים בשאלת קביעת הגבול שקדמה לפרסומו של צו זה , מתקב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל