חי וצומח בירדן

עולם החי והצומח בירדן היה עשיר יותר בימים עברו , מאשר כיום . אנו למדים על כך , בין השאר , מהתאורים המקראיים , המתארים את יערות הגלעד , מתאורי היסטוריונים ועולי רגל . היסטוריון מוסלמי בן המאה ה 15 תאר באופן שיטתי את עולם החי של ירדן , שממנו עולה בבירור , שהיה עשיר בהרבה מאשר בימינו . גם הפסיפסים הרבים שנתגלו בירדן , שבהם מתוארים עופות ובעלי חיים , מלמדים על עולם עשיר של בעלי חיים , שנכחד בחלקו . תופעה זו של התמעטות עולם החי והצומח , אינה אופיינית רק לירדן . אך היא חמורה בה במיוחד בשל תהליך העיור המואץ באופן חסר תקדים כמעט בדורות האחרונים , והעדר המודעות לנושא . בין השאר , נכחדו רבים מהיערות שהיו בירדן בסוף המאה הקודמת , וביתר שאת במלחמת העולם הראשונה , בעת שהעצים שימשו להסקת הרכבות , תופעה הידועה גם בארץ ישראל . עולם החי בירדן בירדן שוררים תנאים דומים לאלו שבארץ . גם המרחק בין הארצות אינו רב , ולכן מטבע הדברים , ההבדלים בעולם החי ( והצומח , ( שלהם אינם מרחיקי לכת . ואמנם , מבחינה זואולוגית ובוטנית , ניתן לראות בהם יחידה אחת , שאיננה מצדיקה לכאורה דיון נפרד . מכל מקום ההבדלים בין nriK p...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל