מפת המשקעים בירדן. בכל שמתרחקים דרומה ומזרחה, יורדת במות המשקעים.