חתכי רוחב בציר מערב-מזרח: למעלה שומרון - הגלעד (עג'לון) למטה; יהודה - מואב (הר נבו)