גיאומורפולוגיה וגיאולוגיה של ירדן

יעקב קולטון ירדן מצויה בשוליים הצפוךמזרחיים של חצי האי ערב - שולי המאסיב הערבי נובי . מרבית שטחה משתרע על פני המדבר הערבי אשר מבחינה גיאוגרפית הנו המשכו של הגוש הקשיח הגדול במרכז ערב . בשוליים המערביים של ירדן נקטע הרצף המתמשך של המאסיב הערבי על ידי הבקע של השבר הסורי אפריקאי . היווצרות הבקע גרמה לשקיעה ניכרת בעמק הירדן ובערבה ( באלפי מטרים , ( לתזוזה אופקית שמאלית ( צפונה ) בשיעור של למעלה מ 100 ק"מ ולשבירה והרמת שולי הלוח הערבי , ככל שיורדים דרומה , לרום טופוגרפי של כ 1 , 500 מ' ולרום גיאולוגי ( בתוספת השכבות אשר הוסרו על ידי בליה בשולי השקע ) של למעלה מ 2 , 000 . 'מ כתוצאה מתנועת חצי האי ערב , מתקמטים סלעי התשתית בשולי המאסיב . " המשטח" הירדני התקמט קלות ובמרכזו נוצרו שקעים נרחבים . חלקו הדרומי של הגוש הירדני עלה כשהוא נוטה צפונה . כתוצאה מכך נחשפו בדרום סלעי תשתית הנעלמים בהדרגה כלפי צפון . במפה הטקטונית של ירדן מופיעה מערכת שבירה מורכבת הכוללת : . 1 העתקי רוחב מזרח - מערב ( העתק זרקא ) המהווים המשך לסדרת ההעתקים דרומית לבקע המתמשכים במקביל לבקע ים סוף והמשכם ניתן לאיתור באזור א...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל