עמאן ‭;1927‬ מאהל של תלמידי גמנסיה "הרצליה" בטיול השנתי בפסח תרפ"ז‭1927/‬ (מאוסף אברהם אלדמע, ר־ עמי ‭(276-269‬