תוכן העניינים

הקדמה 7 גדעון ביגר / לידתה של ירדן וקביעת גבולותיה המדיניים 13 יעקב קולטון / גיאומורפולוגיה תיאולוגיה של ירדן 18 אלי שילר / הגיאוגרפיה של ירדן 24 חי וצומח בירדן 37 שבתאי אביבי / עולם החי בירדן ;( 37 ) נילי ליטשיץ / הצומח בעבר הירדן ( 40 ) ארנון סוטר / ירדן - מדינה בגבול המדבר 44 משה ברור / גבול ישראל- ירדן 66 תולדות ירדן עבר הירדן - היבטים גיאוגרפיים היסטוריים ( לפי . 'ג א . סמית ) 77 בוסתנאי עודד / עבר הירדן המזרחי וישראל בתקופת המקרא 83 ציונה גרוסמרק / עבר הירדן בתקופות ההלניסטית , הרומית והביזאנטית 93 אוריאל רטטורט / הישוב היהודי בעבר הירדן בתקופת הבית השני 97 אסתי דבורז'צקי / היהודים בעבר הירדן בתקופת המשנה והתלמוד 106 משה שרון / עבר הירדן במאות הראשונות לשלטון האסלאם 118 סילביה שיין / עבר הירדן בתקופה הצלבנית 133 א . בן אברהם / תולדות עבר הירדן בתקופה העות'מאנית 137 אורי שטנדל / התיישבות הצ'רקסים בעבר הירדן במאה ה 144 19 עודד ערן / תולדות בית המלוכה ההאשמי בירדן 147 ( 1948-1920 ) אלי שילר / תכניות ונסיונות התיישבות יהודים בעבר הירדן 158 מרדכי נאור / נסיונות להתיישבות ולרכישת אדמו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל